Skip to main content

Služby spoločnosti
TOP INVEST GROUP

služby v oblasti poistenia


 • investičné a rizikové životné poistenie

 • majtekové poistenie nehnuteľností a domácností

 • majetkové poistenie podnikateľov

 • poistenie zodpovednosti pre podnikateľov
  (právnické osoby, SZČO, profesijná zodpovednosť)

 • poistenie zodpovednosti pri výkone povolania

 • cestovné poistenie

 • povinné zmluvné poistenie fyzických osôb (PZP)

 • havarijné poistenie

ďalšie služby


podrobná analýza potreb klienta

Poskytujeme podrobnú analýzu potreb klienta, ktorá zohľadňuje jeho potreby, majetkové pomery a znalosti v oblasti poistenia a dôchodkového sporenia. S prihliadnutím na už dojednané produkty.

starobné dôchodkové sporenie

Poskytujeme poradenstvo a zabezpečenie starobného dôchodkového sporenia, tzv. II. pilier, ktorý je spolu s I. pilierom základným systémom dôchodkového sporenia na Slovensku

súčinnosť pri uplatňovaní nárokov

Sme súčinní pri uplatňovaní nárokov pri poistnej udalosti.

vykonanie zmien

Na žiadosť klienta vieme analyzovať a vykonať zmeny v poistných zmluvách.

individuálne otváracie hodiny

Sme flexibilní a pre našich klientov vieme služby poskytnúť aj mimo otváracích hodín kancelárie.

užitočné rady pri výbere životného poistenia


 • Môžem zabezpečiť iba riziká alebo v poistnej zmluve aj sporiť?

  Môžem zabezpečiť iba riziká alebo v poistnej zmluve aj sporiť?
 • Dôvody prečo chcem byť krytý v prípade nepriaznivej životnej situácie.

  Dôvody prečo chcem byť krytý v prípade nepriaznivej životnej situácie (pre prípad úrazu, ochorenia, prípadne smrti), napríklad zabezpečenie finančných záväzkov ako hypotekárny úver, spotrebný úver, zabezpečenie rodinných príslušníkov a podobne.

 • Čo je pre mňa priorita?

  Čo je pre mňa priorita? Akých rizík sa najviac obávam?

 • Aké sú moje finančné možnosti vo vzťahu k výške poistného?

  Aké sú moje finančné možnosti vo vzťahu k výške poistného?

 • Som zamestnanec alebo podnikám?

  Som zamestnanec alebo podnikám?

 • Ako viem preukázať svoje príjmy?

  Ako viem preukázať svoje príjmy? Pri niektorýcvh pripoisteniach sa vyžaduje preukázanie príjmov.

 • Aký je môj zdravotný stav?

  Aký je môj zdravotný stav? V prípade zdravotného problému musím pri niektorých poisteniach počítať s obmedzeniami, čo sa týka rozsahu poistenia.

 • Čo ak už životné poistenie vlastním?

  Ak už životné poistenie vlastníte, väčšinou je vhodné iba dopoistiť chýbajúce riziká.

užitočné rady pri výbere povinného zmluvného poistenia


 • rozsah krytia, či mi postačujú zákonom stanovené limity

  rozsah krytia, či mi postačujú zákonom stanovené limity
 • rozsah asistenčných služieb

 • možnosti pripoistenia

  možnosti pripoistenia, napríklad skliel, stretu so zverou, posádky a podobne; prípadne verejný prísľub ponúkaný poisťovňou
 • neprihliadať iba na cenu poistenia

  neprihliadať iba na cenu poistenia
 • všetky poisťovne pôsobiace na slovenskom poistnom trhu ponúkajú PZP bez spoluúčasti

  všetky poisťovne pôsobiace na slovenskom poistnom trhu ponúkajú PZP bez spoluúčasti