Služby spoločnosti
TOP INVEST GROUP

služby v oblasti poistenia


 • investičné a rizikové životné poistenie

 • majtekové poistenie nehnuteľností a domácností

 • majetkové poistenie podnikateľov

 • poistenie zodpovednosti pre podnikateľov
  (právnické osoby, SZČO, profesijná zodpovednosť)

 • poistenie zodpovednosti pri výkone povolania

 • cestovné poistenie

 • povinné zmluvné poistenie fyzických osôb (PZP)

 • havarijné poistenie

ďalšie služby


podrobná analýza potreb klienta

Poskytujeme podrobnú analýzu potreb klienta, ktorá zohľadňuje jeho potreby, majetkové pomery a znalosti v oblasti poistenia a dôchodkového sporenia. S prihliadnutím na už dojednané produkty.

starobné dôchodkové sporenie

Poskytujeme poradenstvo a zabezpečenie starobného dôchodkového sporenia, tzv. II. pilier, ktorý je spolu s I. pilierom základným systémom dôchodkového sporenia na Slovensku

súčinnosť pri uplatňovaní nárokov

Sme súčinní pri uplatňovaní nárokov pri poistnej udalosti.

vykonanie zmien

Na žiadosť klienta vieme analyzovať a vykonať zmeny v poistných zmluvách.

individuálne otváracie hodiny

Sme flexibilní a pre našich klientov vieme služby poskytnúť aj mimo otváracích hodín kancelárie.

užitočné rady pri výbere životného poistenia


 • Môžem zabezpečiť iba riziká alebo v poistnej zmluve aj sporiť?

  Môžem zabezpečiť iba riziká alebo v poistnej zmluve aj sporiť?
 • Dôvody prečo chcem byť krytý v prípade nepriaznivej životnej situácie.

  Dôvody prečo chcem byť krytý v prípade nepriaznivej životnej situácie (pre prípad úrazu, ochorenia, prípadne smrti), napríklad zabezpečenie finančných záväzkov ako hypotekárny úver, spotrebný úver, zabezpečenie rodinných príslušníkov a podobne.

 • Čo je pre mňa priorita?

  Čo je pre mňa priorita? Akých rizík sa najviac obávam?

 • Aké sú moje finančné možnosti vo vzťahu k výške poistného?

  Aké sú moje finančné možnosti vo vzťahu k výške poistného?

 • Som zamestnanec alebo podnikám?

  Som zamestnanec alebo podnikám?

 • Ako viem preukázať svoje príjmy?

  Ako viem preukázať svoje príjmy? Pri niektorýcvh pripoisteniach sa vyžaduje preukázanie príjmov.

 • Aký je môj zdravotný stav?

  Aký je môj zdravotný stav? V prípade zdravotného problému musím pri niektorých poisteniach počítať s obmedzeniami, čo sa týka rozsahu poistenia.

 • Čo ak už životné poistenie vlastním?

  Ak už životné poistenie vlastníte, väčšinou je vhodné iba dopoistiť chýbajúce riziká.

užitočné rady pri výbere povinného zmluvného poistenia


 • rozsah krytia, či mi postačujú zákonom stanovené limity

  rozsah krytia, či mi postačujú zákonom stanovené limity
 • rozsah asistenčných služieb

 • možnosti pripoistenia

  možnosti pripoistenia, napríklad skliel, stretu so zverou, posádky a podobne; prípadne verejný prísľub ponúkaný poisťovňou
 • neprihliadať iba na cenu poistenia

  neprihliadať iba na cenu poistenia
 • všetky poisťovne pôsobiace na slovenskom poistnom trhu ponúkajú PZP bez spoluúčasti

  všetky poisťovne pôsobiace na slovenskom poistnom trhu ponúkajú PZP bez spoluúčasti

základné kontakty

TOP INVEST GROUP, s.r.o.
Odbojárov 4619
955 01 Topoľčany


© 2022 TOP INVEST GROUP s.r.o.