naši partneri

Spoločnosť TOP INVEST GROUP, s.r.o. stavia na odbornom a kvalitnom sprostredkovaní jednotlivých finančných produktov finančných inštitúcií. V oblasti finančného trhu pracujeme od roku 2000, spolupracujeme s osvedčenými partnermi, preto a vám vieme odporučiť produkty, ktoré budú najlepšie vyhovovať vašim potrebám.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.


Allianz - Slovenská dôchodková
správcovská spoločnosť, a. s.

  • Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
  • 0800 111 555

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

  • Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
  • 02/5729 9198

UNIQA poisťovňa, a.s.

  • Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
  • 0850 111 400

Colonnade Insurance S.A.

pobočka poisťovne z iného členského štátu


WÜSTENROT CENTRUM


Union poisťovňa, a. s.

  • Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
  • 0850 111 211

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

  • Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
  • 0800 112 222

Generali Poisťovňa, a. s.


VÚB Generali
dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.


Groupama poisťovňa a. s.,
pobočka poisťovne
z iného členského štátu


Generali Poisťovňa, a.s.,
odštepný závod Genertel


NOVIS Poisťovňa a.s.


základné kontakty

TOP INVEST GROUP, s.r.o.
Odbojárov 4619
955 01 Topoľčany


© 2022 TOP INVEST GROUP s.r.o.