Skip to main content

naši partneri

Spoločnosť TOP INVEST GROUP, s.r.o. stavia na odbornom a kvalitnom sprostredkovaní jednotlivých finančných produktov finančných inštitúcií. V oblasti finančného trhu pracujeme od roku 2000, spolupracujeme s osvedčenými partnermi, preto a vám vieme odporučiť produkty, ktoré budú najlepšie vyhovovať vašim potrebám.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.


Allianz - Slovenská dôchodková
správcovská spoločnosť, a. s.


KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.


UNIQA poisťovňa, a.s.


Colonnade Insurance S.A.

pobočka poisťovne z iného členského štátu


WÜSTENROT CENTRUM


Union poisťovňa, a. s.


KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.


Generali Poisťovňa, a. s.


VÚB Generali
dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.


Groupama poisťovňa a. s.,
pobočka poisťovne
z iného členského štátu


Generali Poisťovňa, a.s.,
odštepný závod Genertel


NOVIS Poisťovňa a.s.