Skip to main content

FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE

osoba zodpovedná za finančné sprostredkovanie

Ľubica Slobodová, Ľudovítová č. 6, 951 44 Ľudovítová

dátum začiatku vykonávania funkcie: 24.5.2007


odborný garant

Ľubica Slobodová, Ľudovítová č. 6, 951 44 Ľudovítová

dátum začiatku vykonávania funkcie: 24.5.2007

podregister poistenia alebo zaistenia
dátum začiatku vykonávania funkcie: 21.6.2007

podregister starobného dôchodkového sporenia
dátum začiatku vykonávania funkcie: 19.2.2019

podregister doplnkového dôchodkového sporenia
dátum začiatku vykonávania funkcie: 19.2.2019

podregister poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebných úverov
dátum začiatku vykonávania funkcie: 19.2.2019

Register finančných agentov a finančných poradcov

rozhodnutie Národnej banky Slovenska, povolenie na sprostredkovanie poistenia: OPK-1485/2007-PLP

Povolenia Národnej banky Slovenska na vykonávanie činnosti