Skip to main content

TOP INVEST GROUP, s.r.o.

základné kontaktné informácie

sídlo

TOP INVEST GROUP, s.r.o.
Ľudovítová 74
951 44 Ľudovítová

kancelária

TOP INVEST GROUP, s.r.o.
J. Jesenského 2183/2
(OC JUNIOR)
955 01 Topoľčany

identifikačné údaje

IČO: 36781703
DIČ: 2022384221
IČ DPH: SK 2022384221

Firma zapísaná: Okresný súd Nitra
oddiel: Sro vl.č. 19975/N
register Národná banka Slovenska: OPK-1485/2007-PLP


konatelia a majitelia spoločnosti

sídlo kancelárie

TOP INVEST GROUP, s.r.o.

J. Jesenského 2183/2, 955 01 Topoľčany